Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej pełnią w naszej parafii posługę w dwóch zakresach:
- pomagając w rozdawaniu Komunii Świętej podczas Eucharystii,
- zanosząc ją osobom chorym i starszym wiekiem do domów lub szpitali.

Podstawowym zadaniem Nadzwyczajnego Szafarza jest zanoszenie Komunii Świętej chorym i osłabionym wiekiem do ich domów. Działania te pozwalają na zachowanie łączności komunii świętej chorego ze sprawowaniem Eucharystii przez wspólnotę parafialną.

W naszej parafii posługę tę pełni 13 szafarzy:

 • Diakon Tadeusz Cieślik
 • Jacek Tuz
 • Ryszard Ścieszka
 • Zbigniew Latusek
 • Tomasz Bielewicz
 • Arkadiusz Chmielarski
 • Piotr Brzyski
 • Piotr Rosikowski
 • Adam Pilszek
 • Tadeusz Skwara
 • Mirosław Bandzierewicz
 • Dominik Duży
 • Tomasz Kokoszka

Prosimy o modlitwę w ich intencji, zapraszając jednocześnie do korzystania z ich posługi. Zachęcamy do zgłaszania osób chorych i starszych w zakrystii, lub kancelarii parafialnej. Zatroszczmy się, aby nasi bliscy przez przyjmowanie Ciała Chrystusa, mogli wzmacniać się w trudach choroby.