Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

Chrzest Święty

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o prak­ty­ko­wa­niu wiary
 • zgoda z parafii zamieszkania jeżeli rodzice nie mieszkają na terenie parafii św. Ojca Pio
 • formularz zgłoszenia Chrztu dziecka - do pobrania i wydrukowania

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

Sakrament Małżeństwa

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwa katechizacji
 • świadectwa bierzmowania
 • zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub kon­kor­da­to­wy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świę­tej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpi­ta­la)