Krąg Biblijny

„Niech wschodzące słońce zastanie Cię przy czytaniu Biblii,
a wieczorem, zmęczona głowa opadnie na Święte Stronice”


św. Hieronim

 

Krąg biblijny, to grupa osób, która spotyka się mając potrzebę pogłębienia znajomości Pisma Świętego, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat czytanych tekstów, jak również osobistym doświadczeniem działania Bożych Słów.

Ramowy przebieg spotkania:

  • Rozpoczęcie modlitwą do Ducha Świętego
  • Wprowadzenie do omawianego tematu, przedstawienie kontekstu historycznego, źródła przekazu, itd.
  • Czytanie analizowanego fragmentu Pisma
  • Analiza tekstu – stawianie pytań i próba odpowiedzi na nie
  • Dzielenie się osobistymi refleksjami
  • Podsumowanie spotkania
  • Modlitwa końcowa i błogosławieństwo.

W naszej parafii opiekunem i moderatorem spotkań kręgu jest diakon Tadeusz Cieślik. Spotkania wspólnoty odbywają się w drugie i czwarte czwartki miesiąca, w salce biblioteki parafialnej, o godzinie 18.45