09.07.2023 – 16.07.2023

Niedziela 09.07 – XIV Niedziela zwykła

08:00 Za + męża Augustyna Witańskiego oraz ++ rodziców z obu stron, prosząc o radość życia wiecznego.
11:00 W intencji Gregora Borys w I rocznicę urodzin prosząc Anioła Stróża o opiekę, a dobrego Pana Boga o błogosławieństwo.
14:00 I. W intencji Dawida Sobczyk z okazji 18 rocznicy urodzin prosząc o światło Ducha św. oraz Jego dary w dorosłym życiu.
14:00 II. W 40-lecie firmy ,,Romak” polecając się, za wstawiennictwem św. ojca Pio, opiece Wszechmocnego Boga.
Chrzest dziecka Adam Rajca /po Mszy św./
19:00 W intencji Hanny Powierża z okazji 18 urodzin, oraz sióstr Zuzanny i Niny.

Poniedziałek 10.07 – Dzień powszedni

18:00 Za + Czesława Bocheńskiego prosząc o radość życia wiecznego, oraz o opiekę Matki Bożej dla wdowy po zmarłym.

Wtorek 11.07 – Święto Św. Benedykta, opata, patrona Europy

06:30 W intencji Elżbiety i Krzysztofa Karcz oraz córki Karoliny, synów: Marcina i Jarosława ich rodzin, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo św. Antoniego i św. ojca Pio.

Środa 12.07 – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.

06:30 O zdrowie duszy i ciała dla córki i jej męża.

Czwartek 13.07 - Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

19:00 Różaniec
19:45 O powołania do kapłaństwa w rodzinie.
Apel Jasnogórski

Piątek 14.07 – Dzień powszedni

18:00 Za + Jolantę Kosydor w 2 rocznicę śmierci prosząc o radość życia wiecznego.

Sobota 15.07 – Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK

07:25 Różaniec
08:00 Za ++ rodziców śp. Władysławę i Czesława Koczaj w kolejną rocznicę śmierci, z prośbą o łaskę zbawienia i radość życia wiecznego.
17:00 Za + śp. Andrzeja Jaworskiego w I miesiąc po śmierci.

Niedziela 16.07 – XV Niedziela zwykła

08:00 Do miłosierdzia Bożego za + kuzyna Ostolski prosząc o dar życia wiecznego.
11:00 W intencji Czesława Koch z okazji 74 rocznicy urodzin.
14:00 W intencji Jana Bułka w I rocznicę urodzin.
Chrzest dziecka Lilianna Wiktoria Bula /po Mszy św./
19:00 Za wstawiennictwem św. ojca Pio o potrzebne łaski, zgodę i miłość dla ojca i córki.