Parafia pw. św. Ojca Pio w Tychach

Zwiastowanie Pańskie
 

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego

1. Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

2. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.
Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Rodzina – modląca się wspólnie, razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

3. Należy ponadto:
a) ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z zamówioną intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;
b) w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;
c) pamiętać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;
d) zwiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);
e) zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą, i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności i solidarności;
f) ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;
g) podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia.

4. Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.

        † Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 14 marca 2020 r.

 

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1180-ograniczenie-liczby-wiernych-na-mszach-sw

 

Drodzy Parafianie oraz przybywający do naszej Parafii Goście…

Kilka dni temu napisałem do Was na naszej stronie internetowej. W związku z tym, że zdarzenia dzieją się bardzo dynamicznie chciałbym uzupełnić ostatni mój przekaz. Oto on.

Sytuacja, jaką przeżywamy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym jest dla nas wszystkich czymś zupełnie nowym i dotychczas nieznanym. Musimy wszyscy wykazać się szczególną mądrością i roztropnością. Wiecie dobrze, jak bardzo zależy mi, aby nasza kaplica była miejscem spotkań i modlitwy dla jak największej liczby ludzi. By było to miejsce, które zbliża ludzi do siebie i jednoczy wokół Pana Boga. W trosce o zdrowie i życie trzeba jednak podjąć działania prewencyjne. Licząc na Wasze zrozumienie i życzliwość chciałbym poinformować i prosić zarazem o wsparcie tych działań.
- Godziny Mszy Świętych i Nabożeństw w naszej kaplicy pozostają bez zmian. Jednak w związku z ograniczeniem do 50 osób udziału we wszelkich spotkaniach, również na Eucharystii, proszę o pozostanie w domach. Wewnątrz naszej małej kaplicy będzie mogło przebywać do 50 osób. Msze św. zostaną odprawione w wyznaczonych terminach i intencjach. Kaplica od rana do wieczora będzie, jak zwykle, otwarta. Zachęcam do indywidualnej modlitwy.
- Szczególnie osoby chore bardzo proszę o pozostanie w domach. Również osoby starsze i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka proszę o rozwagę i roztropność.
- Spotkania wszystkich grup parafialnych oraz wszelkiego rodzaju zajęcia grupowe zostają odwołane do 29 marca /jeśli w międzyczasie nic się nie zmieni/.
- Proszę o przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głową – szczery i serdeczny uśmiech będzie znaczył natenczas tyle samo.
- Bardzo proszę, by w najbliższym czasie Komunię Świętą przyjmować na rękę, tak, by nie narażać księdza lub szafarza oraz innych wiernych przyjmujących od nich Ciało Pańskie. Komunię należy spożyć zaraz po jej otrzymaniu, nie odchodząc, przy księdzu lub szafarzu.

Warto przypomnieć, że taki sposób rozdawania Komunii Świętej nie uderza w jej godność – w historii Kościoła jest on dużo starszy niż rozdawanie Komunii do ust.

Istnieje także możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej.

Księża i szafarze rozdający Komunię Świętą przed i po Mszy św. dokonywać będą dezynfekcji dłoni, a także zostali poinstruowani o zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny.

- Informuję, że usunięta została kropielnica sprzed wejścia do kaplicy. Można jednak zaopatrzyć się tam w wodę święconą, którą można zabrać do domu.
- Kazania rekolekcyjne zostały udostępnione na naszej stronie internetowej. Czynimy starania, by możliwa była również bezpośrednia transmisja Mszy św. /prawdopodobnie od niedzieli 22 marca będzie to możliwe/.
- Proszono mnie o przekazanie następującego ogłoszenia: „Jeśli ktoś starszy lub chory potrzebuje pomocy w załatwieniu sprawunków /zakupy w sklepie, czy też aptece/, a nie chce ryzykować wychodzenia z domu w związku z koronawirusem, to proszę skorzystać z podanego numeru telefonu i kontaktu. Tam otrzymają Państwo pomoc i wsparcie od grupy mieszkańców, którzy w ten sposób chcą pomóc innym mieszkańcom naszej dzielnicy /Joanna Krasowska- Costamagna tel. 508-091-451/.

Bardzo proszę o przekazanie tych informacji wszystkim znajomym, sąsiadom, parafianom i tym, którzy przyjeżdżali do naszej kaplicy.

Bardzo mi zależy, żebyście zrozumieli, zaakceptowali i wiedzieli, że nie jest łatwo mi, a myślę, że i Wam, przyjąć takie obostrzenia. W tym momencie jednak sytuacja wymaga od nas wszystkich nie paniki, ale mądrości, roztropności i odpowiedzialności.

Łącząc się w modlitwie…

Ks. Dariusz Gadomski

 

Nauka I (12.03.2020 r.)

Nauka II (13.03.2020 r.)

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

 

Wspieraj Seniora

Liturgia słowa

Msze święte

Nd: 80011001400
1900(recytowana z homilią)
Pn, Cz, Pt: 1800
Wt, Śr: 630
So: 8001800

Delegat

Delegat ds. Ochrony
Dzieci i Młodzieży

Ks. Łukasz Płaszewski
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice
kom.: +48 519 318 959
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

Dziś46
Wczoraj97
Tydzień512
Miesiąc4456
Razem582976